هشدار: جو می تواند پشت سر هم به شعله های آتش

“آن است که به خوبی شناخته شده است که وجود دارد ثابت انتشار هیدروژن از تجزیه مواد مختلف; و این گاز بودن شناور, تمایل به افزایش به سطح جو است. با توجه به یک دیدگاه وجود دارد بنابراین هیچ شکی نیست که مقادیر بسیار زیاد از این اشتعال ماده ای فراوان در مناطق بالا است و با یک جرقه الکتریکی آتش خواهد پاکت جهان در شعله های آتش. تنها مشکل و جلوگیری از چنین آتش سوزی است که این منطقه از تحریکی برق چندین مایل زیر که از اشتعال هوا.”

Scientific Americanاوت 1846

بیشتر سنگهای از علمی آمریکا‘s اول 175 سال می توان در سالگرد ما آرشيو صفحه.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net