کتاب کودکی و تاریخ tagged posts

کتاب کودکانه

رئیس کتابخانه های عمومی خوزستان با بیان اینکه کتاب کودکانه کتابخانه های عمومی استان در برابر خسارات ناشی از سیل اخیر در امان مانده اند ، در مورد وضعیت کتابخانه عمومی شهید چمران در ماهشهر که بیشتر آن (شهر) غرق شده بود ، گفت: برای صدمه زدن.
ناشران خوزستانی برای مقابله با سیل اقدام کردند / کتابخانه ماهشار دچار سیل نشده است
عباس حسین زاده ، رئیس کتابخانه های عمومی استان خوزستان خرید کتاب زبان انگلیسی ، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران در خوزستان ، با بیان اینکه طبق اعلامیه ملی و استانی در مورد شهرهای قرمز و نارنجی ، کتابخانه های عمومی ا...

Read More