کتاب کودکانه حضرت رقیه tagged posts

کتاب کودکانه

رئیس کتابخانه های عمومی خوزستان با بیان اینکه کتاب کودکانه کتابخانه های عمومی استان در برابر خسارات ناشی از سیل اخیر در امان مانده اند ، در مورد وضعیت کتابخانه عمومی شهید چمران در ماهشهر که بیشتر آن (شهر) غرق شده بود ، گفت: برای صدمه زدن.
ناشران خوزستانی برای مقابله با سیل اقدام کردند / کتابخانه ماهشار دچار سیل نشده است
عباس حسین زاده ، رئیس کتابخانه های عمومی استان خوزستان خرید کتاب زبان انگلیسی ، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران در خوزستان ، با بیان اینکه طبق اعلامیه ملی و استانی در مورد شهرهای قرمز و نارنجی ، کتابخانه های عمومی ا...

Read More