دانلود کتاب ۴۲ اندیشه ناب tagged posts

مزایای مطالعه کتاب زبان اصلی

به گفته معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاه تهران ، تاریخ امتحان این دوره از 30 نوامبر از 9 تا 24 تعیین شده است (در عمل).

طبق آخرین نظر شورای مسابقه کتابخوانی هشت بهشت ​​، از این پس در هر دوره به شرکت کننده ای که موفق به کسب حداقل 60٪ نتیجه آزمون شده است ، به قید قرعه جایزه اهدا می شود. پایان سال) موثر است.

علاقه مندان برای ثبت نام و شرکت در این سری از مسابقات می توانند به وب سایت bookrc.ir مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی انتشارات سروش؛ این کتاب یکی از هشت کتابی است که حاصل تبدیل سخنرانی های آیت الل...

Read More