خرید کتاب کمیک اورجینال

کتاب “به قدرت مردم” ، نوشته مجید حسین زاده ، شامل خرید کتاب کمیک اورجینال تجربه فعالیت های اجتماعی مجموعه های محبوب کشور ، اخیراً توسط انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) منتشر شد. این کتاب اولین اثر از مجموعه کتاب های تجربی م Instituteسسه بسیج و نهادهای مردمی است که  خرید کتاب کمیک اورجینال در …

ادامه مطلب