روزنامه ها حاضر به حمل مشروب تبلیغات

“ویراستاران و ناشران از چند روزنامه را بی درنگ رد کرد و به تبلیغ برای فروشنده و یا شرکت های وابسته که در مقابله سرسخت سبز. است که باید آن را; و آن را به توان امیدوار بود که تمام ویراستاران به خصوص کسانی که مدافع اعتدال باعث خواهد شد خودداری از کمک به رم تجارت با تبلیغات هر چیزی را در خط.”

Scientific Americanنوامبر سال 1845

بیشتر سنگهای از علمی آمریکا‘s اول 175 سال می توان در سالگرد ما آرشيو صفحه.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>