کارشناسان شک خورشید است که در واقع سوزاندن زغال سنگ

“اگر خورشید شد از تشکیل زغال سنگ در آن می گذشته در نرخ در حال حاضر تنها 5000 سال. خورشید در همه احتمال است نه سوختن اما لامپ های رشته ای بدن. نور آن است و نه این که از درخشان فلز مذاب تر از کوره های سوزاندن. اما این غیر ممکن است که خورشید باید دائما دادن گرما بدون یا از دست دادن گرما و یا در حال عرضه سوخت جدید. فرض کنید که گرمای خورشید نگه داشته شده است تا توسط شهاب سنگی اجسام در حال سقوط به آن ممکن است از جرم منظومه شمسی برای تعیین حدود این دوره که در طی آن خورشید میدرخشید. محدودیت دروغ بین 100 میلیون و 400 میلیون سال است.”

Scientific Americanاوت 1863

بیشتر سنگهای از علمی آمریکا‘s اول 175 سال می توان در سالگرد ما آرشيو صفحه.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de