سرزنش نمی روانشناسان (فراموش) برای تبلیغات پنهان

“پنهان تحریک تبدیل شده است به یک مسئله از آنجا تجاری شرکت تحقیقاتی اعلام کرد که می توان آن را مورد استفاده برای فروش پاپ کورن و کوکا کولا به سینما مخاطبان است. در ماه گذشته سه روانشناسان دانشگاه میشیگان ارائه شده نظرات خود را در فن آوری و اخلاق در تبلیغات پنهان در این روانشناس آمریکایی. نویسندگان اخراج تئاتر آزمون به عنوان مبهم و غیر قابل کنترل. آنها همچنین اشاره می کنند که کد خود را از اخلاق منع استفاده از تکنیک های روانی برای ‘غیر مستقیم اهداف و رعایت آن از طریق ‘یک نوع گناه توسط انجمن’ روانشناسان ممکن است به بی احترامی به دلیل نفرت عمومی در مقابل تبلیغات پنهان.”

Scientific Americanاوت 1958

بیشتر سنگهای از علمی آمریکا‘s اول 175 سال می توان در سالگرد ما آرشيو صفحه.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de