جلسه بازنگری برنامه‌های درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

captcha

[ad_1]

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، رضا نوروززاده مدیر کل دفتر برنامه­ ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی از برگزاری نشست گروهی فرایند بازنگری برنامه‌های درسی این دانشگاه با تاکید بر نقش دبیران کمیسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی استانی و کارشناسان برنامه ریزی درسی برای هدایت کمیته‌های علمی- تخصصی بازنگری‌درسی به صورت ویدئو کنفرانس خبر داد.

مدیر کل دفتر برنامه ­ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی در این باره گفت: این دفتر در راستای ارتقاء کیفیت فرایند بازنگری برنامه‌های درسی با لحاظ دستورالعمل‌ها و ضوابط تکمیل اطلاعات و مستندات، غنی سازی ترکیب اعضای کمیته‌های بازنگری و تسریع در فرایندها، نشست گروهی برگزار کرد.

طی این نشست نوروززاده سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های حوزه برنامه‌ریزی درسی آموزش‌های مهارتی، رویکرد‌های بازنگری برنامه درسی، اهداف بازنگری برنامه درسی و روند بازنگری برنامه‌های درسی، شیوه‌های اجرایی و عملیاتی بازنگری برنامه‌های درسی و انتظارات از واحد‌های استانی را تبیین کرد.

در ادامه جمال‌زاده معاون مطالعات برنامه‌های آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن تبیین مجدد طرح بازنگری برنامه‌های درسی، در خصوص هماهنگی برای تشکیل کمیته علمی- تخصصی بازنگری، وظایف رئیس کمیته و اعضاء، نظارت و مستندسازی فرایند بازنگری و فرایند انجام کار کمیته را ارائه کرد.

این جلسه با بررسی و پرسش و پاسخ در خصوص مشکلات اجرایی واحد‌های استانی پایان یافت.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>