ثبت کردن یک شرکت در روسیه

ثبت کمپانی در روسیه
سازمان های غیرانتفاعی
ثبت سازمانهای تجاری
نام نویسی SRO
نام نویسی یک اداره اعتباری غیر بانکی یا این که بانک
ثبت کنسولگری فرنگی
اصلاح مشکلات در نام نویسی
اداره ( بنگاه , کمپانی , کمپانی و غیره ) دارنده میزان دارایی غیروابسته ای است , در قبال تعهدات با خویش مسئولیت داراست , از سمت خودش قادر است حقوق و دستمزد دولتی را بدست آورد و از آن به کارگیری نماید و به تعهدات دولتی هم بپردازد , معترض و تبهکار در دادگاه باشد . این موسسه در یک کدام از OPF هایی که طبق ضابطه روسیه پیش گویی شده‌است مشمول نام نویسی تحمیلی با USRLE است . به این ترتیب , یک کمپانی با داشتن حقوقی صرفا از لحظه ثبت شدن در نام نویسی واحد مدنی افراد حقوقی واگذار شده و از لحظه ورود داده ها راجع به خاتمه کار در به عبارتی ثبت متوقف می شود . یک کمپانی میتواند صرفا با به دست آوردن مجوز , عضویت در SRO یا این که مدرک قبول در بعضا از اشکال کارهایی که به وسیله SRO صادر می شود , در گونه های خاصی از کار ها کمپانی نماید .

همگی افراد حقوقی به 2 مجموعه بزرگ : تجاری و غیرتجاری تقسیم می‌شوند . ارگانهای تجاری و غیرانتفاعی با انگیزه حساس عمل مختلفی می گردند . برای نخستین بار – این سود است . برعکس , برعکس , سودآوری انگیزه مهم نیست . به صورت مختص , در نهاد های غیر انتفاعی برخلاف نهاد های تجاری , سود دریافتی در فیض کار های چنین سازمانی فی مابین همگی کمپانی کنندگان و اعضا توزیع نمی‌شود .

ارگان های تجاری را می توان در OPF تشکیل داد :

موسسات تجاری و مشارکتها

شرکت کردن تجاری

دهقانان ( مزرعه )

تعاونی های ایجاد ;

موسسه ها واحد شهری و ایالتی .

ثبت کردن یک شرکت جدید در روسیه و روش های آن

ارگان های غیر انتفاعی ( NPO ) در OPF های ذیل ثبت گردیده اند :

تعاونی های مصرف کننده مشتمل بر تعاونی های مصرفی تابستانی , ثبت کمپانی در روسیه , باغبانی و باغداری ( KDP , OPK و SPK ) , گاراژ , آرامبخش , تعاونی آرامبخش و ساخت و ساز ( GK , ZhK , ZhSK ) , تعاونی های اعتباری , تعاونی های مصرف کننده کشاورزی , دولت ها بیمه متقابل و صندوق های اجاره ای .

ارگان های غیردولتی , از جمله احزاب سیاسی , اتحادیه های صنفی , ارگان های اختراع همگانی , دولتهای همگانی ارضی

تکان های اجتماعی – و همینطور نهاد های همگانی انجمن های همگانی می باشند .

ارگان های مذهبی ;

انجمن ها ( اتحادیه ها ) , که مشتمل بر NP , نهادهای خویش نظارتی , انجمن های کارفرمایان و اتحادیه های صنفی , نهاد های همگانی و تعاونی ها , اتاق های بازرگانی , صنعتی , وکالت و دفتر کار سندها قانونی است .

ارگانهای غیر انتفاعی جدا ( ANO ) ;

شرکتهای : مؤسسات مدنی , شهری و سری .

بنیادها , از جمله خیریه و همگانی ;

شرکت کردن صاحبان املاک و مستغلات ( TSN ) , این همینطور مشتمل بر شرکت کردن صاحبان منزل ( HOA ) است .

جامعه ها قزاق مشتمل بر ثبت وضع و اوضاع دولت ها قزاق در فدراسیون روسیه ;

دولت ها مردم ساکن فدراسیون روسیه ;

موسسه ها حقوقی همگانی

وکلا کاملاً خبره از مجموعه حقوقی فی مابین المللی به شما یاری می نمایند تا همه افراد حقوقی بیان شده بوسیله ضابطه ما‌را بفهمید , در زمینه‌ی ویژگی ها همگی هر یک از افراد حقوقی مشورت دهید و فرم متبوع را گزینش فرمایید که به شایسته ترین وجه مطابق با ملزومات و هدف ها شما برای تجارت شما باشد .

برای ثبت کمپانی می‌توانید تنی چند از موضوعات کلیدی را حل فرمایید :

برای تهیه و تنظیم یک طرح اقتصادی و اقتصادی عمل کمپانی آتی خویش را .

در زمینه‌ی سیستم مالیاتی مطلوب برای تجارت خویش تصمیم بگیرید .

OPF را برای اجرای شغل ها خویش تعیین نمائید .

بعد از حل همگی این موردها می‌توانید مستقیماً به ثبت کمپانی مبادرت فرمائید . برای این فعالیت اضطراری است به صدق صورت بپذیرد و از همگی مهمتر , مطابق با ضابطه روسیه , سندها را تنظیم کرده , آن‌ها را به regorgan ارائه دهید و بعداز وارد کردن داده ها درباره‌ی کمپانی ثبت شده در USRLE , مدارک کمپانی ثبت شده را اخذ فرمائید .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>